3D Modelleme

Son zamanlarda olduk?a s?k duyulan bir kavram olan 3d modelleme, g?n?m?z bilgisayar teknolojisinin geldi?i ?nemli bir noktad?r. 3d modelleme nedir sorusuna k?saca, g?r?nt?lenmek istenen bir cismi ?? boyutlu haliyle, yani t?m ger?ekli?i ile yans?tmak olarak cevap verilebilir. Bu teknoloji g?n?m?zde internet siteleri ba?ta olmak ?zere mimari alan?ndan, 3d animasyon ve reklam filmlerine kadar bir?ok yerde kullan?lmaktad?r.

3D Modelleme Nas?l Yap?l?r?

?nternet sitelerinin ?ok daha ger?ek?i ve canl? olarak tasarlanmas?na yard?mc? olan 3D modelleme, ?zel programlar kullan?larak tasarlanmaktad?r. Bilgisayar grafikleri ve modelleme alan?nda uzman kimseler taraf?ndan tasarlanan modelleme sayesinde g?n?m?zde son derece ba?ar?l? internet siteleri kurulmaktad?r. Firmam?z, konusunda uzman bir ekiple ?al??maktad?r. ?nternet siteniz tasarlan?rken, son derece canl? ve ?arp?c? detaylar kullan?larak, son teknolojinin ?r?nlerinden yararlan?l?r.
Profesyonel ekibimizin 3d ?izim yaparken kulland??? bilgisayar yaz?l?mlar?, t?m d?nyada kullan?lan en yeni yaz?l?mlard?r. Bu yaz?l?mlar?n ba?ar?s?n?n, uzman ekibimizin tecr?beleri ile birle?tirilerek tasarland??? web sitelerinde, amac?na uygunluk, g?rsel a??dan dikkat ?ekicilik ?n plana ??kar?lmaktad?r.

3d-modelleme-cizim-manas-medya-produksyon-reklam-ajansi 3d modelleme

3D Modelleme nasıl yapılır?

3d çizim nasıl yapılır sorusunu yöneltenler için kısaca, bu işin bir yetenek ve son teknolojinin imkanlarına hakim olma ile yapılacağı söylenebilir. Son yıllarda dünyada bu konuda oldukça başarılı bilgisayar yazılımları üretildi. Bu yazılımlar sayesinde son derece yüksek görüntü kalitesine sahip, gerçekçi grafikler üretilebiliyor. Bu grafiklerle sağlanan web sitelerinin başarısı, elbette tartışılmaz derece iyi.