KOSGEB Danışmanlığı

İşletmelere istihdam ve malî destek sağlamak amacıyla kamu tüzel kişiliği olarak yer alan Kosgeb, orta ve küçük işletmelerin yani kobilerin danışmanlığını üstlenmektedir. Ancak gelişen teknolojik yenilikler ve innovasyonel çalışmaların bir getirisi olarak söz konusu alana yönelik olarak kosgeb danışmanlığı yeni bir seyir almaya başlamıştır. Bu seyir hem masaüstü hem de mobil web tabanında da kobilerin tanıtım etkinliklerinin sağlanması ve kosgeb eğitim danışmanlığı sürecinin buralarda sürdürülmesi olmaktadır. Makalede söz konusu danışmanlık hizmetinin bütün boyutlarıyla aktarılması ve başlıca destek süreçlerinin neler oldukları üzerinde durulması web tabanlı tanıtım amaçlanmaktadır.

kosgeb-danismanligi-manas-medya-produksyon-reklam-ajansi

KOSGEB GENEL TANITIM DESTEĞİ SÜRECİ

KOSGEB tarafından genel tanıtım desteği kobilerin hazırlamış oldukları projelerden yola çıkılarak oluşturulmaktadır. Malî destek kadar önem arz eden bu birim ile kobilerin hem projelerini hayata geçirmeleri hem de işletmelerini tanıtabilmeleri sağlanmaktadır. Başlıca destek birimleri arasında bilim, sanayi ve teknik destek, nitelikli personel istihdam programı, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında fuar organizasyonları, hizmet yeterlilik desteği gibi farklı alanlara yönelik süreçleri oluşturmaktadır. Bütün bu kosgeb danışmanlık hizmetleri boyunca kobilerin işletmelerini büyütmesi mobil tabanlı tanıtım ve işletmelerini tanıtması amaçlanmaktadır.

KOSGEB TARAFINDAN SAĞLANAN LİMİTLER

Kosgeb’in desteklerinin maddi yönünün elbette bir limiti bulunmaktadır. Bu limit tek bir yerel işletme için 150 bin ile sınırlandırılmıştır. Projenin değerlendirilmesi ise 6 ila 24 ay arasında değerlendirilmektedir. Kobilerin birden çok olması halinde ise 500 bin üst limit verilebilmektedir. Kosgeb tarafından sağlanan bu süreçlerin başarılı olarak tamamlanması için firmamızın web tabanlı ve mobil tabanlı danışmanlık hizmeti almanızı da önermekteyim. Çünkü söz konusu sürecin sizlere sağlamış olduğu web mobil tanıtım giderleri birtakım kolaylıklar bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

[mpc_icon_list preset=”mpc_preset_0″ mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”eti eti_bag_alt” mpc_icon__icon_color=”#555555″ mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-right:10px;” mpc_icon__hover_icon=”eti eti_bag” mpc_icon__hover_icon_color=”#333333″ font_preset=”mpc_preset_57″ font_color=”#555555″ font_size=”20″ padding_divider=”true” padding_css=”padding-top:10px;padding-bottom:10px;” list=”%5B%7B%22icon_color%22%3A%22%23888888%22%2C%22hover_icon_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22text_color%22%3A%22%23888888%22%2C%22hover_text_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22title%22%3A%22Elektronik%20ortam%20%C3%BCzerinden%20(hem%20mobil%20hem%20de%20masa%C3%BCst%C3%BC)%20tan%C4%B1t%C4%B1m%C4%B1%20sa%C4%9Flan%C4%B1r%2C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22icon_color%22%3A%22%236b6b6b%22%2C%22hover_icon_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22text_color%22%3A%22%236b6b6b%22%2C%22hover_text_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22title%22%3A%22%C4%B0%C5%9Fletmenin%20e-ticaret%20a%C4%9F%C4%B1%20geni%C5%9Fleyerek%20%C3%BCr%C3%BCn%20ve%20hizmetlerini%20tan%C4%B1tma%20%C3%A7ap%C4%B1%20geni%C5%9Fler%2C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22icon_color%22%3A%22%23888888%22%2C%22hover_icon_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22text_color%22%3A%22%23888888%22%2C%22hover_text_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22title%22%3A%22%C4%B0%C5%9Fletme%20daha%20ekonomik%20giderlerle%20y%C3%B6netilir.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” list_padding_divider=”true” list_padding_css=”padding-top:5px;padding-bottom:5px;”]

WEB VE MOBİL TABANLI TANITIM DESTEĞİ

İşletmenizin web ve mobil tabanlı tse hizmet yeterlilik belgesi ortamlarda tanıtılmasını istiyorsanız kosgeb internet reklam desteği öncelikle Ekonomi Bakanlığı’ndan işletmenin ticaret yapabilirliğine dair bir tescil belgesi almanız gerekmektedir. Tse-hyb yani hizmet yeterlilik belgesi de ayrıca Türk Standartları Enstitüsü’nden temin edilerek söz konusu internet üzerinden hizmet alınmalıdır.